admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 93 entries.

Wederom woningcorporatie aan de slag met Way2GO

Ook de Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)in Tiel heeft ervoor gekozen om de gebruiksoppervlakten met behulp van Way2GO te gaan bepalen. Na een uitvoerige beoordeling, in aanwezigheid van onder andere de accountant,  kwam unaniem het oordeel dat de werking van Way2GO betrouwbaar en zeer goed inzetbaar is voor het bepalen van de gebruiksoppervlakten van het woningbezit van SCW.

Wij kijken ernaar uit om samen met SCW een prettige samenwerking aan te gaan bij het bepalen van de juiste gebruiksoppervlakten!

Way2GO passeert ook de 4.000.000 woningen!

In twee jaar tijd is Loket31 met de applicatie Way2GO inmiddels de 4.000.000 woningen gepasseerd. Dit aantal zorgt ervoor dat Way2GO voor meer dan de helft van het aantal woningen in Nederland wordt ingezet om een juiste gebruiksoppervlakte te bepalen. Tot onze klantenkring rekenen wij een groot aantal belastingsamenwerkingen, gemeenten en woningcorporaties, verspreid over heel Nederland

Dit is nieuwe mijlpaal waar wij met alle collega’s zeer trots op zijn!

Heeft u ook interesse in Way2GO? Neem gerust contact met ons op.

Tribuut outsourcet alle werkzaamheden rondom GO aan Loket31

Tribuut is het centrale belastingcentrum dat namens de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen o.a. de Wet WOZ uitvoert.De afgelopen periode heeft Loket31 voor Tribuut een zeer gedetailleerd plan van aanpak geschreven om de overgang van inhoud naar oppervlakte op een kwalitatief goede wijze uit te voeren. Hierbij is uiteraard rekening gehouden met de specifieke situatie voor de inliggende gemeenten.

Loket31 zal de komende twee jaar gebruiken om met een team van specialisten en Way2GO, de juiste oppervlakte te gaan bepalen voor de woningen binnen het verzorgingsgebied van Tribuut. In totaal komt dit neer op ongeveer 134.000 woningen.

Wij danken Tribuut […]

Loket31 breidt uit met 10 nieuwe vastgoedmedewerkers (BAG-WOZ)

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het Loket31 gelukt om in een tijdsbestek van 3 maanden haar personeelsbestand met 10 nieuwe medewerkers uit te breiden. Inmiddels zijn alle medewerkers volop aan de slag voor gemeenten of bij een belastingsamenwerkingsverband.

Ongeacht de achtergrond van de medewerkers, hebben alle medewerkers het opleidingsprogramma van Loket31 doorlopen: (o.a. opfriscursus WOZ, opfriscursus BAG, gebruik Way2GO, inmeten bouwvergunningen etc.)

Wij wensen alle medewerkers veel succes bij hun werkzaamheden!

Advies BAG-WOZ studiedagen: kom in actie!

De afgelopen weken hebben er diverse BAG-WOZ studiedagen in het land plaatsgevonden, op initiatief van de Waarderingskamer het Ministerie van BZK. Tijdens deze studiedagen is gebleken dat een aantal organisaties nog geen keuze hebben gemaakt bij de overgang van inhoud naar oppervlakte.

Loket31 is met Way2GO marktleider binnen Nederland bij het bepalen van de gebruiksoppervlakten en optimalisatie van de BAG-WOZ-gegevens. Op dit moment wordt Way2GO ingezet bij meer dan de helft van alle woningen in Nederland. Van ruim 4 miljoen woningen wordt de gebruiksoppervlakten met behulp van Way2GO bepaald.

Naast de hoge nauwkeurigheid van de berekeningen wordt de functionaliteit van Way2GO door […]

Loket31 wint aanbesteding voor 28 gemeenten!

Loket31 heeft met Way2GO de aanbesteding gewonnen om de overgang van inhoud naar oppervlakte te maken voor 28 gemeenten in Limburg. BsGW heeft de aanbesteding begeleid en zal ook namens en voor deze gemeenten de gebruiksoppervlakten gaan bepalen.

De belangrijkste argumentatie vanuit BsGW waren: gebruiksvriendelijkheid, de efficiënte wijze waarop er met Way2GO gewerkt kan worden en de betrouwbaarheid van de berekening van de gebruiksoppervlakten.

In totaal hebben er drie partijen ingeschreven en uiteindelijk mochten er twee partijen door voor een demo. Wij zijn er trots op om de komende jaren BsGW te mogen ondersteunen met het bepalen van de gebruiksoppervlakte voor […]

Meting van de gebruiksoppervlakte van de verwarmde zone

Voor het bepalen van (nu nog) de Energie‐ Index (EI) en de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en vanaf (1‐ 1‐ 2020) de Energieprestatie op basis van de NTA 8800 moet de gebruiksoppervlakte van de thermische zone van de woning worden bepaald. Een ruimte wordt in ieder geval gerekend tot de thermische zone, indien deze zich binnen de “thermische schil” van de woning bevindt. In het opnameprotocol dat gebruikt wordt bij bepaling van de energieprestatie staan de criteria wanneer een ruimte binnen of buiten de thermische zone valt, zie ISSO‐ publicatie 82.1. Woonkamers, slaapkamers, keukens, badkamers en toiletten, behoren in […]

Loket31 wint aanbesteding bij Belastingsamenwerking West-Brabant

Door middel van een meervoudige onderhandse aanbesteding heeft Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) ervoor gekozen om met Way2GO aan de slag te gaan.

Gedurende de aanbestedingsperiode heeft BWB, gedurende een maand, de tijd genomen om op basis van de aangeleverde gegevens van de gemeente Roosendaal diverse tools van de verschillende leveranciers te testen. Tijdens de aanbesteding zijn de mogelijkheden meegenomen om ook de gegevens van Way2GO in te lezen in de verschillende BAG-applicaties van de 10 inliggende gemeenten (diverse BAG-leveranciers), maar ook de WOZ-applicatie van BWB zelf (4WOZ).

Loket31 is zeer trots op dit resultaat.

Way2GO: veel meer dan het bepalen van de gebruiksoppervlakte!

Alle objecten met een 1100-onderdeel moeten voorzien worden van een gebruiksoppervlakte. Daarom is de volledigheid van de objecten heelbelangrijk. In Way2GO zijn niet alleen de standaard grondgebonden woningen opgenomen. Ook de etagewoningen, woonboerderijen, gecombineerde objecten (gebruikscode 11, 20 en 21) en recreatiewoningen zijn onderdeel van Way2GO. Hiermee heeft u een volledig beeld van al uw woningen en kunt u alle type woningen binnen Way2GO afhandelen.

Naast de uitbreiding van een groot aantal objecten biedt Way2GO tevens uitgebreide en onderscheidende mogelijkheden om uw BAG-WOZ koppeling te optimaliseren.

Tot slot is Way2GO ook voorbereid op de komst van de samenhangende objectenregistratie. Gedurende het […]

Meer dan 75% van het aantal woningen in Noord-Holland met Way2GO

De gemeenten in de provincie Noord-Holland kiezen er massaal voor om door middel van Way2GO de gebruiksoppervlakte te bepalen. Naast het feit dat er nog een aantal gemeenten moet gaan beslissen hoe men de overgang naar gebruiksoppervlakte gaat maken, heeft Loket31 nu al de opdracht om voor meer dan 75% van het totaal aantal woningen in Noord-Holland te berekenen.

Way2GO dé standaard : grote belastingsamenwerkingen massaal over!

De belastingsamenwerkingen en de bijbehorende inliggende gemeenten kiezen er massaal voor om met Way2GO aan de slag te gaan. Inmiddels hebben elf grote belastingsamenwerkingen, met hun inliggende gemeenten, ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van de oplossing die Loket31 biedt.

De oplossing die Loket31 stopt niet bij het leveren van Way2GO. Loket31 brengt haar uitgebreide kennis en ervaring juist in bij deze belastingsamenwerkingen zodat er efficiënt en op basis van heldere afspraken gewerkt wordt. De kennis en expertise wordt op diverse vlakken geleverd, bijvoorbeeld door het opstellen van een plan van aanpak, het leveren van een ervaren projectleider, maar […]

Kempengemeenten (VRiS) aan de slag met Way2GO

Ook de gemeenten Bergeijk, Eersel, Reusel-de Mierden en Oirschot hebben, na een zorgvuldige selectie, allemaal gekozen om de komende periode de overgang naar gebruiksoppervlakte met Way2GO te maken.

In regionaal verband heeft de Kempengemeenten diverse presentaties gehad van verschillende leveranciers. Uiteindelijk hebben de vier gemeenten ervoor gekozen om de komende jaren met Way2GO te gaan werken.

Ook de woningcorporaties aan de slag met Way2GO

Naast een zeer groot aantal gemeenten en belastingsamenwerkingen kiezen nu ook de woningcorporaties voor Way2GO.

Met het ingaan van de Woningwet dienen woningcorporaties het eigen woningbezit te waarderen op basis van de actuele waarde. Voor vrijwel alle woningcorporaties betekent dit een ingrijpende verandering ten opzichte van het gebruik van de ‘historische kostprijs’ of de ‘bedrijfswaarde’ als waarderingsmethodiek.

Voor de nieuwe waardebepaling dient de corporatie een groot aantal objectgegevens van de waarderingscomplexen te verzamelen. Naast gegevens die veelal standaard in de administratie zijn opgenomen, gaat het hierbij ook om de gebruiksoppervlakte van het woningbezit.

Way2GO biedt uitkomst voor de woningcorporaties. De methodiek, de […]

Gemeente ’s-Hertogenbosch: als eerste van Noord-Brabant over op AHN3

Ondanks het feit dat de AHN3 voor de provincie Noord-Brabant nog niet is uitgeleverd, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch de overgang reeds gemaakt.

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de AHN3 uitgebreid getoetst en beoordeeld op volledigheid en juistheid. Uit dit onderzoek is gebleken dat de AHN3 voor de gemeente ’s-Hertogenbosch als voldoende volledig en juist is bestempeld.

Inmiddels is ook Way2GO ingericht met de nieuwe AHN3 en is de gemeente hiermee aan de slag. Wij zijn er trots op dat de gemeente ’s-Hertogenbosch als eerste gemeente in Noord-Brabant gebruik maakt van de nieuwste AHN3.

Loket31 biedt ondersteuning aan GB Drechtsteden

Vanaf deze maand zal Loket31 de GBD ondersteunen door middel van een ervaren WOZ medewerkster met de nodige BAG-ervaring.

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) is onderdeel van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en werkt vanuit één kantoor ten dienste van de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Sabewa Zeeland (4WOZ) kiest alsnog voor Way2GO!

Ondanks een eerder uitgevoerde pilot van een andere leverancier heeft de belastingsamenwerking Sabewa Zeeland er toch nog voor gekozen om de overgang van inhoud naar oppervlakte met Way2GO te maken.

Loket31 heeft voor Sabewa Zeeland een pilot uitgevoerd om aan te tonen hoe nauwkeurig en betrouwbaar Way2GO is. Tevens is alle functionaliteit, dat Way2GO biedt, uitgebreid besproken en gedemonstreerd. Dit heeft geleid tot een samenwerking met Loket31.

Sabewa Zeeland gaat deze overgang niet alleen maken, maar zal de acht inliggende gemeenten nadrukkelijk betrekken bij dit proces. De aftrap met Sabewa, de acht inliggende gemeenten en Loket31 heeft reeds plaatsgevonden.

Ook de gemeente Baarn (VRiS) kiest voor Way2GO

De gemeente Baarn werkt met de applicatie VRiS en de applicaties Neuron (BAG en WOZ). Voor de overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte heeft men ervoor gekozen om met Way2GO aan de slag te gaan.

De gemeente Baarn heeft diverse oplossingen gezien en gesprekken gehad met andere partijen. Men was over de werking van Way2GO het meest enthousiast. Aangezien de gemeente beschikt over veel groen, sprak het de gemeente aan dat er binnen Way2GO een boom getoond wordt, indien deze van invloed is op het resultaat.

Way2GO: Nu al opdracht voor meer dan anderhalf miljoen woningen!

Inmiddels heeft Loket31 voor meer dan anderhalf miljoen woningen opdracht gekregen. Veel organisaties moeten echter nog een keuze gaan maken hoe en met welke tool de overgang van inhoud naar oppervlakte gemaakt gaat worden.

Op dit moment is Loket31 erg druk met het geven van demonstraties en presentaties Way2GO. Ook staat er een groot aantal offertes uit in het land. De verwachting is dat het huidige aantal snel zal toenemen.

De organisatie van Loket31 is dusdanig goed ingericht dat bovenstaand succes niet tot problemen in de doorlooptijden zal leiden!

Alle vertrouwen in de tool Way2GO vanuit Cocensus

Nadat Loket31 met Way2GO een pilot heeft uitgevoerd voor een inliggende gemeente (Beverwijk) van Cocensus, heeft men ervoor gekozen om de komende jaren met Way2GO aan de slag te gaan.

Naast de gemeente Beverwijk zal Cocensus ook voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Den Helder, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Hillegom, Langedijk, Oostzaan en Wormerland gebruik maken van Way2GO. Wij kijken er met veel plezier naar uit om Cocensus hierin te ondersteunen.

Gemeentebelastingen Amstelland kiest voor de tool Way2GO

Ook Gemeentebelastingen Amstelland gaat de komende periode met Way2GO aan de slag. Op dit moment voert Gemeentebelastingen Amstelland de belastingheffing uit van de gemeenten Diemen, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen.
Ook gaat Loket31 Gemeentebelastingen Amstelland op korte termijn ondersteunen met het opstellen van een Plan van Aanpak.

Nieuwe klant Way2GO: Munitax

Na een uitvoerige selectie heeft ook Munitax (bestaande uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen) besloten om met Way2GO aan de slag te gaan. Munitax is een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke belastingen.

Munitax gaat de overgang van inhoud naar oppervlakte, in gezamenlijkheid met de inliggende gemeenten, uitvoeren. Voor wat betreft de waardering maakt Munitax gebruik van 4WOZ van 4Value.

Loket31 biedt ook de handen voor de overgang naar gebruiksoppervlakte

Nu steeds meer gemeenten en Belastingsamenwerkingen de keuze maken om met Way2GO aan de slag te gaan, krijgt Loket31 ook steeds meer de vraag naar personele ondersteuning.

Uiteraard levert Loket31 ook personele ondersteuning op dit gebied. Een goed voorbeeld daarvan zijn de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. De gemeenten hebben Way2GO aangeschaft, echter de tijdelijke capaciteit om hiermee te werken, ontbreekt. Loket31 biedt de juiste kennis en kunde voor de gemeenten om de werkzaamheden alsnog op een juiste wijze te laten uitvoeren.

GBLT kiest voor Way2GO

Na een aantal demonstraties van verschillende leveranciers en een uitgebreid offerte –en selectietraject heeft ook het GBLT (bestaande uit de gemeenten Nijkerk, Leusden, Dronten, Zwolle, Bunschoten en Dalfsen) besloten om met Loket31 in zee te gaan voor de overgang van inhoud naar oppervlakte.

De voornaamste reden van GBLT was dat Way2GO als een gebruiksvriendelijke tool ingezet kan gaan worden bij zowel het GBLT, maar ook bij de inliggende gemeenten. Way2GO wordt, door middel van een pilot, als eerste ingezet bij de gemeente Bunschoten.

Way2GO ingericht met actuele hoogtekaarten!

De gemeente Winterswijk heeft begin 2018 aan Loket31 de opdracht verstrekt om op basis van de actuele hoogtekaarten Way2GO in te richten en aan de gemeente Winterswijk op te leveren.

Loket31 bouwt voor de gemeente de actuele hoogtekaarten op en verwerkt deze vervolgens in Way2GO. Onze tool is door de BAG -als WOZ-medewerkers te gebruiken en is ingericht op basis van de actuele gegevens en hoogtekaarten. Kortom: een ideale situatie om 2018 op een verantwoorde wijze de overgang te starten!

Bent u ook geïnteresseerd wat de mogelijkheden binnen uw organisatie zijn? Wij komen graag langs voor een demo en leggen graag […]

BSGR en Tribuut voor 14 gemeenten aan de slag met Way2GO!

Wederom heeft een tweetal samenwerkingsverbanden ervoor gekozen om met Way2GO aan de slag te gaan. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, die de gemeentelijke belastingen voor Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude verzorgt, heeft na een uitgebreide selectieprocedure voor de tool van Loket31 gekozen. Het gebruiksgemak en de kwaliteit heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Naast Way2GO levert Loket31 eveneens een deskundige projectleider. Deze projectleider gaat BSGR ondersteunen gedurende dit omvangrijke en belangrijke project.

Tribuut is het centrale belastingcentrum dat namens de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen de heffing en invordering van gemeentebelastingen uitvoert. Ook Tribuut gaat aan […]

Loket31 ondersteunt de gemeente Nissewaard bij aanbesteding

Onze inkoopconsultants van Loket31 hebben van de gemeente Nissewaard de opdracht gekregen om te adviseren en te ondersteunen bij de meervoudig onderhandse aanbesteding voor de vervanging van de Waarderingsapplicatie. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van het Programma van Eisen, het opstellen van de beoordelingscriteria, het beantwoorden van vragen t.b.v. de nota van inlichtingen, het beoordelen van de uitgebrachte offertes en de afrondende werkzaamheden van de aanbesteding.  De werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met de gemeentelijke projectleider, een projectteam en de afdeling Inkoop van de gemeente Nissewaard uitgevoerd.

Gemeente ’s-Hertogenbosch van start met een pilot Way2GO

Opnieuw heeft een grote gemeente in de provincie Noord-Brabant voor Way2GO gekozen. Loket31 gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunen bij een verantwoorde overgang van inhoud naar oppervlakte. De komende periode zal worden gebruikt om door middel van een pilot de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van onze oplossing aan te tonen.

Heeft u ook interesse in de mogelijkheden die wij met ons product Way2GO bieden? U kunt ons bereiken op 085-0656843.

Gemeente Amsterdam verlengd het contract met Loket31

Loket31 ondersteunt de gemeente Amsterdam met een Projectmanager koppeling. Binnen het programma VIB (vernieuwing informatievoorziening Belastingen) is het operationaliseren van de koppelingen een cruciaal onderdeel. Onze medewerker, die sinds 2016 op een succesvolle wijze aan deze koppelingen werkt zal ook in 2018 de gemeente Amsterdam ondersteunen.

Nieuwe samenwerking aan de slag met Way2GO

Inmiddels heeft Loket31 voor een tiental gemeentelijke samenwerkingen opdrachten en succesvolle pilots uitgevoerd voor de overgang van inhoud naar oppervlakte. Sinds deze week is daar De Kompanjie bijgekomen.

Na het beoordelen van diverse oplossingen van verschillende partijen, hebben de gemeenten Pekela en Veendam besloten om de opdracht aan Loket31 te gunnen.

De Kompanije gaat de komende jaren gebruiken om een verantwoorde overgang te maken. Daarnaast zal De Kompanjie Way2GO ook inzetten om zowel de BAG –als de WOZ-gegevens te gaan optimaliseren.

De BUCH kiest voor Way2GO van Loket31

Na een zorgvuldige selectie heeft ook de BUCH ervoor gekozen om de overgang van inhoud naar oppervlakte met Way2GO te realiseren.

Wij wensen de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo heel veel plezier met het werken met Way2GO en daar waar nodig zullen De BUCH gevraagd en ongevraagd ondersteunen en adviseren om dit project succesvol te laten verlopen!

Way2GO trendsettend bij de overgang van inhoud naar oppervlakte

Inmiddels hebben de meeste gemeenten en een Plan van Aanpak voor de overgang van inhoud naar oppervlakte gemaakt of zijn hiervoor de laatste hand aan het leggen.

Daarnaast hebben de meeste organisaties zich inmiddels ook georiënteerd op de oplossingen zoals die door de verschillende marktpartijen worden geboden.

Als de balans van de laatste maanden opgemaakt wordt, kunnen wij met recht zeggen dat Loket31 met Way2GO een oplossing biedt waar organisaties op een zeer efficiënte, nauwkeurige en gebruiksvriendelijke wijze mee kunnen werken.

Heeft u ook interesse is onze oplossing voor een verantwoorde overgang van inhoud naar oppervlakte, bel ons voor een afspraak en […]

Ook de gemeente Ede kiest voor Way2GO

Inmiddels heeft een groot aantal organisaties de keuze gemaakt om de overgang van inhoud naar oppervlakte met Way2GO realiseren. Deze keer willen wij graag stilstaan bij de gemeente Ede.

De gemeente Ede is al in 2016 met een aantal medewerkers begonnen om de overgang te maken naar gebruiksoppervlakte. Op dat moment is er een keuze gemaakt om zoveel als mogelijk bouwdossiers te lichten en op te meten. Dit was een zeer arbeidsintensieve klus, maar heeft ertoe geleid dat de gemeente Ede de overgang van inhoud naar oppervlakte zeer serieus heeft genomen en tegen de hoogst mogelijke kwaliteit heeft opgepakt.

De medewerkers […]

Way2GO volop ingezet bij samenwerkingsverbanden

Vanuit verschillende hoeken van het land heeft Loket31, vanuit samenwerkingsverbanden, de vraag gekregen om pilots uit te voeren met Way2GO. Het doel hiervan is om inzicht te geven in de overgang van bruto inhoud naar gebruiksoppervlakte.

De voornaamste reden vanuit de samenwerkingsverbanden luidden:

Er is ook een verantwoordelijkheid weggelegd voor de inliggende gemeenten die nog zelfstandig de BAG uitvoeren, met Way2GO kunnen wij maar ook de inliggende gemeenten meekijken en meewerken, we zien precies van elkaar wat er gebeurt;
Way2GO is een gebruiksvriendelijke tool die, onafhankelijk van wie dan ook, kan worden ingezet. Het gebruik van een tool die door ons […]

Loket31 in WOZ Journaal 03 Augustus 2017

Innovatieve overgang naar gebruiksoppervlakte

In Breda is een begin gemaakt met de overgang van inhoud naar oppervlakte.

Maarten de Groot, Teamleider Data Services WOZ, gemeente Breda:

“Om de overgang van bruto inhoud naar gebruiksoppervlakte op een efficiënte wijze te realiseren, hebben we in 2016 een plan van aanpak opgesteld en een werkgroep geformeerd. We waren ons ervan bewust dat een deel van het woningbestand vanuit de bouwdossiers, volgens de NEN2580, nagerekend moest worden. Om inzicht te krijgen in de werkelijke situatie, zijn wij hier vroegtijdig mee gestart.

Bij de keuze van welke bouwdossiers we gingen nameten, hebben wij onderscheid gemaakt naar objectsoorten, zoals vrijstaande, […]

Controle overgang naar gebruiksoppervlakte

De Waarderingskamer krijgt veel vragen over de verplichte overgang naar het taxeren van woningen op basis van de gebruiksoppervlakte. Een aantal veel gestelde vragen zijn:

Hoe moeten we dit aanpakken?
Mag het “inmeten”van de gebruiksoppervlakte met behulp van digitale hulpmiddelen zoals 3D-controles waarmee de woning op een geautomatiseerde wijze wordt ingemeten?
Welk hulpmiddel vinden jullie het meest geschikt?

Elke gemeente of uitvoeringsorganisatie is vrij om te kiezen op welke wijze en met welke snelheid zij de overgang realiseert. Belangrijk is dat uiterlijk in 2022 de taxaties van woningen gebaseerd zijn op de gebruiksoppervlakte en dat de geregistreerde gebruiksoppervlakte nauwkeurig en […]

Ook de Waarderingskamer enthousiast over de werking van Way2GO

De demonstratie van Way2GO aan de Waarderingskamer is zeer enthousiast ontvangen.

Loket31 biedt met Way2GO een oplossing die als smeerolie tussen een afdeling BAG en een afdeling WOZ fungeert. Dit geldt voor individuele gemeenten, maar ook voor samenwerkingsverbanden. Beide afdelingen of organisaties hebben immers een belang bij een juiste gebruiksoppervlakte.

Ook interesse in een demonstratie van Way2GO? Neem contact met ons op!

De gemeenten Best en Medemblik laten de waardering van de courante niet-woningen door Loket31 uitvoeren

Zowel de gemeente Medemblik als de gemeente Best hebben besloten de waardering van de courante niet-woningen door Loket31 te laten uitvoeren.

Voor Loket31 zijn deze werkzaamheden een uitbreiding op de huidige dienstverlening bij deze klanten. Voor beide gemeenten geldt dat Loket31 een Register Taxateur inzet die tevens beschikt over 20 jaar ervaring binnen de Wet WOZ en het modelleren van de courante niet-woningen.

Zeer enthousiaste reacties op Way2GO, maar wij gaan verder!

Vanuit verschillende hoeken van Nederland ontvangen wij zeer enthousiaste reacties over de werking van Way2GO bij klanten.

Niet alleen gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn zeer tevreden over de werking van Way2GO. Ook leveranciers van waarderingsapplicaties reageren enthousiast over de mogelijkheden die Way2GO voor hen biedt.

Door de aanwezige informatie met de meest geavanceerde technologieën te combineren, is een zeer onderscheidend en uniek product ontstaan.

Achterover leunen is er niet bij! Door goed naar de eisen en wensen van de klanten te luisteren, stellen wij hen iedere dag weer in staat om de omslag van bruto inhoud naar gebruiksoppervlakte op de allerbeste wijze uit […]

Volle agenda’s voor demonstraties Way2GO

De adviseurs van Loket31 zijn op dit moment volop bezig om Way2GO te demonstreren bij gemeenten en belastingsamenwerkingen. Klanten reageren zeer positief op de geavanceerde oplossing die Loket31 met Way2GO biedt.

“Onderscheidend”, “uniek”, “gebruiksvriendelijk”, “nauwkeurig”, zijn de eerste reacties van gemeenten en samenwerkingsverbanden. Als u ook geïnteresseerd bent in de oplossing die Loket31 aan u kan bieden? Neem dan contact met ons op.

Nieuw samenwerkingsverband voor Loket31

Loket31 ondersteunt sinds dit jaar Belastingsamenwerking Rivierenland met een zeer ervaren WOZ-Taxateur niet-woningen.

Wij verwelkomen BSR als nieuwe klant. Wij zullen ons uiterste best doen om BSR naar alle tevredenheid te blijven ondersteunen.

Introductie Way2GO

Vol trots introduceren wij het product Way2GO. Way2GO is de tool om op een zeer betrouwbare en nauwkeurige wijze de gebruiksoppervlakte van uw woningen te bepalen.

Met Way2Go biedt Loket31 een oplossing waarbij u geheel zelfstandig de overgang naar de vereiste gebruiksoppervlakte kan maken. De berekeningen binnen Way2Go kunnen massaal of op individueel niveau worden bepaald. Door tevens een aantal slimme en specifieke functionaliteiten aan Way2GO toe te voegen is een zeer uniek product ontstaan dat gebruiksvriendelijk is, waardevolle informatie verschaft, maar bovenal op een zeer betrouwbare en nauwkeurige wijze de gebruiksoppervlakte bepaald.

Way2GO is ontwikkeld door Geon uit Groningen (onafhankelijk […]

Samenwerking Geon en Loket31 bij ontwikkeling Way2GO

Geon (onafhankelijk expertisebureau voor Geo-informatiemanagement en gevestigd te Groningen) en Loket31 (onafhankelijke dienstverlener op het gebied van BAG-WOZ-Belastingen-Vastgoedinformatie) hebben de krachten gebundeld bij de ontwikkeling van het product Way2GO.

Way2GO is een tool waarmee gemeenten en samenwerkingen geheel zelfstandig de inhoud en gebruiksoppervlakte kunnen berekenen. Deze berekening gebeurt op een uiterst nauwkeurige en betrouwbare wijze. Met Way2GO bepaalt u zelf het tempo waarin u de overgang wenst te maken. Way2GO is gebaseerd op de voorgeschreven meetinstructies en kan massaal of per object worden uitgevoerd. Het resultaat van de berekening geeft aan in hoeverre het resultaat binnen de voorgeschreven kwaliteitsnorm van zowel […]

Nieuwsgierig naar onze vacatures?

Ondernemend Toptalent

Wij zoeken een ondernemend toptalent Vastgoed – Basisregistraties (BAG en WOZ) met doorgroeimogelijkheden!

Ben jij toe aan een volgende stap of wil je een stap zetten richting de lokale overheid?

Organisatieprofiel

Loket31 is een 100% onafhankelijk en landelijk opererend adviesbureau die voor diverse gemeenten en belastingsamenwerkingen werkzaamheden verricht in het kader van o.a. WOZ – BAG – Vastgoed -Belastingen. Vanwege de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een toptalent die zelfstandig kan werken en initiatiefrijk is. We zoeken iemand die graag wil meegroeien met het succes dat Loket31 de afgelopen jaren heeft geboekt. Loket31 is inmiddels voor meer dan […]

Junior WOZ-Taxateur

Wij zoeken per direct Junior WOZ-Taxateurs in heel Nederland!

Ben jij toe aan een volgende stap en wil je geen nummer zijn of zie je een stap richting de lokale overheid wel zitten? Neem contact met ons op!

Organisatieprofiel

Loket31 is een 100% onafhankelijk en landelijk opererend adviesbureau die voor diverse gemeenten en belastingsamenwerkingen werkzaamheden verricht in het kader van o.a. WOZ – BAG – Vastgoed – Belastingen. Vanwege de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een junior WOZ-Taxateur die zelfstandig kan gaan werken voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. We zoeken iemand die graag wil meegroeien met het succes dat […]

(junior) BAG Medewerker

Wij zoeken per direct (junior) BAG medewerkers in heel Nederland!

Ben jij toe aan een volgende stap en wil je geen nummer zijn of zie je een stap richting de lokale overheid wel zitten? Neem contact met ons op!

Organisatieprofiel

Loket31 is een 100% onafhankelijk en landelijk opererend adviesbureau die voor diverse gemeenten en belastingsamenwerkingen werkzaamheden verricht in het kader van o.a. WOZ – BAG – Vastgoed – Belastingen. Vanwege de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een (junior) BAG medewerker die zelfstandig kan gaan werken voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. We zoeken iemand die wil meegroeien met het succes […]

Ondersteuning nodig bij informeel bezwaarafhandeling?

Steeds meer gemeenten en samenwerkingsverbanden kiezen voor het informeel afhandelen van de bezwaren. Dit proces vindt plaats voorafgaand, tijdens en na het versturen van de WOZ-beschikkingen. Op deze manier worden bezwaren voorkomen of waar mogelijk informeel afgehandeld.

Bent u benieuwd naar de ervaringen van andere gemeenten? Kijk ook eens op www.prettigcontactmetdeoverheid.nl

BAG medewerker aan de slag bij de gemeente Utrecht

Vanaf begin 2017 gaat een allround BAG medewerker van Loket31 de gemeente Utrecht ondersteunen. De BAG van de gemeente Utrecht bevindt zich op dit moment in de zogenaamde transitie fase. Bij de werkzaamheden wordt gebruikt gemaakt van applicaties zoals Neuron (Vicrea), Stroomlijn en SquitXO

Heeft u ook behoefte aan een ervaren BAG medewerker? Neemt u dan gerust contact met ons op

Overgang naar gebruiksoppervlakte krijgt vervolg

Loket31 heeft in 2016 vanuit gemeenten en belastingsamenwerkingen het verzoek heeft gekregen om mee te denken over de realisatie van de overgang van inhoud naar oppervlakte. Steeds meer gemeenten hebben bij ons gedurende 2016 hiervoor interesse getoond.

In verband met deze overgang is aan gemeenten en samenwerkingsverbanden gevraagd op welke wijze men nu de diverse categorieën objecten meet. Hierbij dient de meetinstructie uiteindelijk te worden gebaseerd op de NEN2580:

Meetstandaard
aantal
%

Bruto inhoud (conform meetinstructie woningen)
335
86%

BVO (conform NEN 2580)
13
3%

Gebruiksoppervlakte (meetinstructie woningen)
20
5%

NVO (conform NEN 2580)
3
1%

Niet bekend
19
5%

 
390
100%

Na diverse inventarisaties heeft Loket31 de start gemaakt met het ontwikkelen van een tool. Deze tool wordt 100% ontwikkeld […]

Loket31 levert projectleider uitbesteding WOZ – Belastingen

Na een uitgebreide selectieprocedure levert Loket31 een projectleider aan de gemeente Sint Anthonis. De projectleider zal zich gaan bezig houden met het opstellen van een Business case voor eventuele uitbesteding van WOZ en Belastingtaken van de gemeente aan een samenwerkingsverband.

Staat uw gemeente op het punt om een overgang naar een belastingsamenwerking te maken of wenst u een gedegen onderzoek te doen? Loket31 kan u hierbij helpen!